اين سد در مرز 3 استان زنجان ، همدان، کردستان واقع شده است. هدف از اجراي اين طرح افزايش سطوح زير کشت و توليد کشاورزي ، توسعه صنايع وابسته به کشاورزي، اشتغالزايي و پيشگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان ، افزايش متوسط در آمد کشاورزان ، ايجاد شرايط توسعه و رشد بخشهاي مختلف اقتصادي و جلوگيري از سيل و مهار طغيان رود خانه تالوار است.

سد تالوار آب مورد نياز 7500 هکتار از اراضي دشت خورخوره در شهرستان بيجار استان کردستان و 5/24 هزار هکتار اراضي دشت گرماب و بيزينه رود در شهرستان قيدار استان زنجان و آب شرب شهرستان همدان را به ميزان 89 ميليون متر مکعب در سال ، تامين و تنظيم مي نمايد.

سد تالوار از نوع خاکي با هسته رسي است و داراي ارتفاع از پي 88 متر ، طول تاج 529 متر و عرض تاج 12 متر بوده و با حجم کل500 ميليون متر مکعب ، سالانه 231 ميليون متر مکعب آب را تنظيم مي نمايد. حوضه آبريز سد تالوار  6441 کيلومتر مربع است و ميزان آورد متوسط رودخانه 283 ميليون متر مکعب در سال و سيستم سرريز آن اوجي شکل آزاد است. اين طرح براي 12 هزار نفر به طور مستقيم و 8 هزار نفر به طور غير مستقيم شغل ايجاد مي کند.

               

تهيه، حمل و نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومکانيکي و الکتريکي سد تالوار

       

 کارفرما:  شرکت سهامي آب منطقه اي زنجان

 مشاور :  شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس

 بازرس:   شرکت مهندسي تجهيزات صنعت آب و برق ايران

 پيمانکار:  شرکت مهندسي فراديد ميهن

تاريخ قرارداد:   6/1386

مبلغ قرارداد:    بالغ بر 26 ميليارد ريال

       

    شرح تجهيزات اصلي:

1- دريچه انحراف به ابعاد 5/4×1/5 متر

2-دو عدد دريچه راس تعميراتي تخليه کننده عمقي به ابعاد 5×5/2 مترو سازه بالابر آنها

3- پوشش فلزي تخليه کننده عمقي شامل:

-         دهانه ي زنگوله اي به ابعاد ورودي 2/3×6/3 متر و ابعاد خروجي 4/2×8/2 متر و طول 8/2 متر

-         پوشش فلزي چهار وجهي به ابعاد 4/2×8/2 و طول 2/25 متر

 4- دريچه اضطراري  تخليه کننده عمقي به ابعاد 1/3×6/2 و کيسينگ مربوطه و سيستم حرکتي هيدروليکي با جک 270 تن

5- دريچه سرويس تخليه کننده عمقي به ابعاد 3×6/2 و کيسينگ مربوطه و سيستم حرکتي هيدروليکي با جک 250 تن

6- جرثقيل سقفي 10 تن اتاق دريچه هاي تخليه کننده هاي عمقي

7- آشغالگير هاي برج آبگير آبياري:

-         دو عدد به ابعاد 8/7×6 متر

-         يک عدد به ابعاد 3×7/2 متر

8- دريچه هاي برج آبگير آبياري :

-         دو عدد به ابعاد 2/3×4/3 متر

-         يک عدد به ابعاد 4/1×6/1 متر

-         سازه بالابر آنها

9- پوشش فلزي آبياري شامل:

-         از قطر 2/4 به قطر 7/2 متر و طول 10 متر

-         لوله به قطر 7/2 متر و طول حدود چهار صد متر

10- شير آلات پروژه شامل:

-         يک شير پروانه اي هيدروليکي قطر 7/2 متر

-         يک شير پروانه اي الکتريکي قطر 5/0 متر

-         يک شير هاول بانگر هيدروليکي قطر 4/0 متر

11-    ديزل ژنراتور 85 کيلو وات

12- سيستم الکتريکي و کنترلي و ابزار دقيق سد

-         دبي سنج

-         ارتفاع سنج

-         سرعت سنج 
 
کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت مهندسي فراديد ميهن مي باشد