وزارت نيرو                                                                                           http://www.moe.org.ir

 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور                               http://www.spac.ir

 

شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران                                                       http://fa.iwpco.ir

 

انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران (ستصا)                                    http://www.satsa.ir

 

انجمن سازندگان هيدرو تجهيزات ايرانيان (سها)                     http://hydromechanic-iran.com

 

گروه صنعتي تامکار                                                                        http://www.tamkar.com

 

 
 
کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت مهندسي فراديد ميهن مي باشد