سد قلعه چاي با هدف استحصال 55 ميليون مترمكعب آب از آب رودخانه قلعه‌چاي و آبياري 11 هزار و 900 هكتار از اراضي پاياب تا پايان امسال به بهره‌برداري مي‌رسد.

اين سد در 25 كيلومتري شمال شرق شهرستان عجبشير قرار دارد و عمليات اجرايي سد قلعه چاي از آذر 79 آغاز شده و با استحصال 55 ميليون مترمكعب براي مصارف كشاورزي و زيست محيطي احداث مي‌شود.

با اجراي سد قلعه چاي 6 هزار و 700 هكتار از اراضي پاياب سد بهبود و 5 هزار و 200 هكتار نيز توسعه مي‌يابد و 85 هزار تن از محصولات اصلي و 2 هزار و 60 تن از محصولات فرعي توليدي منطقه افزايش مي‌يابد.

سد قلعه چاي از نوع خاكي با هسته ناتراواي رسي است كه طول تاج آن 336 متر، عرض تاج 10 متر و ارتفاع آن از پي 85 متر، طول درياچه سد 3/5 كيلومتر در رقوم نرمال است.

حجم مفيد سد قلعه چاي 40 ميليون مترمكعب است كه قابليت تنظيم 55 ميليون مترمكعب را دارد و سرريز سد از نوع آزاد و خارج از بدنه سد كه طول آن 45 متر خواهد بود كه مي‌تواند يك هزار و 170 مترمكعب در ثانيه سيلاب را تخليه كند و متوسط دبي رودخانه 2/4 مترمكعب در ثانيه است كه متوسط حجم آورد سالانه آن در محل احداث سد 76 ميليون مترمكعب است.

   

 کارفرما:  شرکت سهامي آب منطقه اي آذر بايجان شرقي

 مشاور :  شرکت مهندسين مشاور بندآب

 پيمانکار هيدرومکانيکال: شرکت مهندسي فراديد ميهن

 تاريخ قرارداد:   1/1384

 مبلغ قرارداد:    بالغ بر 14 ميليارد ريال

 

شرح تجهیزات:

ساختگاه سد قلعه چاي عجب شير روي رودخانه قلعه چاي در مختصات جغرافيايي عرض 37 درجه و 31 دقيقه شمالي و طول 46 درجه و 7 دقيقه شرقي و به فاصله 20 كيلومتري شمال شرقي شهرستان عجب شير واقع شده است.

تجهيزات هيدرو مكانيكال سد عجب شير شامل قسمتهايي به شرح زير مي باشد:

-  آبگير تحتاني كه داراي آشغالگير ، دريچه رولر گيت و تجهيزات بالابر آشغالگير مي باشد كه با توجه به موقعيت آن د ر رقوم پايين آبگيري قرار دارد.

- آبگير فوقاني كه تجهيزاتي همانند آبگير تحتاني دارد با اين تفاوت كه در رقوم نرمال بالاتر آبگيري مستقر است

- مسير هدايت آب به سمت شيرخانه كه شامل بل ماوس و لوله ها و ترانزيشن و Expansion و ... می باشد.

قسمت شيرخانه مياني كه از يك شير پروانه اي به قطر 1600 ميليمتر ، يك با پس و يك جرثقيل زنجيري جهت جابجا كردن شير پروانه اي تشكيل شده است.

شير خانه اصلي شامل شيرها ي پروانه اي با قطرهاي 300 و500 و800 و1000 ميليمتر ، انواع شيرهاي سوزني با قطرهاي 300 و 400 و 500 و 800 ميليمتر ،  هاول بانگر با قطر 500 ميليمتر ، باي پس ، شير هوا و لوله هاي با قطرهاي مختلف متناسب با شيرها ،  دريچه هاي اضطراري و سرويس كه هر دو دريچه هاي كشويي هستند ‌و جرثقيل سقفي اتاق شيرخانه .

 


 

 
 
کليه حقوق اين سايت طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت مهندسي فراديد ميهن مي باشد