مبلغ

 (ميليون ريال )

وضعيت

تاريخ شروع

عنوان و موضوع قرارداد

کارفرما و محل اجرا

رديف

100.000

در حال اجرا

12/1388

تجهیزات هیدرو مکانیکال ،برق و کنترل سد تنظیمی / انحرافی قیز قلعه سی بخش اول

شرکت تامین راه -  آذربایجان شرقی

1

67.000

در حال اجرا

11/1388

تجهیزات هیدرو مکانیکال و الکتریکال سد سیازاخ

شرکت جهاد توسعه منابع آب - کردستان

2

4.000

در حال اجرا

12/1388

تجهیزات هیدرومکانیکال نیروگاه سد تاریک

شرکت رشد صنعت رشت  

3

6.964

در حال اجرا

7/1388

تجهیزات هیدرومکانیکال بندهای انحرافی دره دزدان و دره دایی

شرکت پیماب - الیگودرز

4

26.423

درحال اجرا

4/1386

تجهيزات هيدرومکانيکال وبرقی سد تالوار

شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان-بيجار

5

12.000

پایان یافته

12/1385

تجهيزات هيدرومکانيکال سد قيقاج

شرکت ساختماني گيلبان-  پلدشت ارومیه

6

3.800

پايان يافته

2/1385

تجهيزات هيدرومکانيکال سدماکو شهيد قنبري

شرکت سهامی آب منطقه اي آذربايجان غربي- ماکو

7

23.000

پايان يافته

1/1385

تجهیزات آبراهه ارتباطی و سازه کنترل مخزن چاه نیمه 3 به 4

آب وخاک سیستان  زابل

8

77.500

درحال اجرا

12/1384

تجهیزات هیدرومکانیکال سد خداآفرین(ساحل چپ)

شرکت سهامی آب منطقه اي آذربايجان شرقي خدا آفرین

9

58.917

درحال اجرا

10/1384

سيستم تخليه کننده عمقي طرح گتوند عليا

شرکت توسعه منابع آب و نيرو ايران-  گتوند

10

18.500

درحال اجرا

11/1383

تجهيزات هيدرومکانيکال سد قلعه چای عجب شير

شرکت سهامی آب منطقه اي آذربايجان شرقي عجب شير

11

1.278

پايان يافته

8/1383

تجهيزات هيدرومکانيکال سد رازآور

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه - رازآور

12

10.564

درحال اجرا

8/1383

تجهيزات هيدرومکانيکال سد رئيسعلي دلواري

شرکت سهامی آب منطقه اي بوشهر دلوار

13

5.317

پايان يافته

12/1382

تجهيزات هيدرومکانيکال سد خان آباد اليگودرز

شرکت خارادژ - الیگودرز

14

2.019

پايان يافته

7/1381

هيدرومکانيکال کانال اصلي پاي پل کرخه

شرکت نصر ميثاق اهواز

15

1.304

پايان يافته

6/1382

تجهيزات هيدرومکانيکال سد زرينگل

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان علی آباد کتول

16

 
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به شرکت مهندسی فرادید میهن می باشد