سد کرخه در میان سدهای ایران دارای دو ویژگی بسیار مهم است. اولین ویژگی این سد عبارت است از اینکه بزرگترین سد تاریخ ایران است و همچنین دارای بزرگترین دریاچه مصنوعی کشور می باشد.

سد کرخه در 21 کیلومتری شمال غرب اندیمشک در استان خوزستان (در جنوب غربی ایران) احداث گردیده است. این پروژه در 48 درجه و 8.7 دقیقه طول شرقی و نیز 32 درجه و 6.29 دقیقه شمالی واقع شده است. هدف از ساخت این سد تامین آب جهت آبیاری 340 هزار هکتار از اراضی پایین دست ، کنترل سیلاب‌های مخرب و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از آن، تولید انرژی برق‌آبی و  کاهش گرادیان هیدرولیکی می باشد.  نوع سد کرخه از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع سد از پی 127 متر و طول تاج آن 3030 متر است. عرض سد در تاج آن 12 متر و در پی آن 1100 متر است. حجم مخزن در تراز بهره برداری 220 متر 5.6 میلیارد متر مکعب (قبل از رسوب‌گذاری) و حجم مفید مخزن 3.9 میلیارد متر مکعب (بعد از رسوب‌گذاری) است. تراز آب در هنگام وقوع سیلاب حداکثر 230.9 هست و مساحت دریاچه در تراز بهره‌برداری 220 متر 162.47 کیلومتر مربع می باشد. طول دریاچه نیز در تراز بهره‌برداری 220 متر حدود 60 کیلومتر می باشد.

       

       

        تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل مجرای شستشوی رسوب و آبگیر  نیروگاه سد تنظیمی انحرافی پایه پل کرخه

 کارفرما:  شرکت سهامی آب و برق خوزستان

 مشاور :  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

 بازرس:   شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال (مپصا)

 پیمانکار:  شرکت مهندسی فرادید میهن

تاریخ قرارداد:   0 1/1387

مبلغ قرارداد:    بالغ بر 14 میلیارد ریال

       

    شرح تجهیزات اصلی:

1- یک سری دریچه تعمیراتی ورودی مجرای شستشوی رسوب به ابعاد دهانه 5/2×5/3 متر

2- یک سری دریچه تعمیراتی خروجی مجرای شستشوی رسوب به ابعاد دهانه 5/2×5/3 متر

3- یک سری دریچه چرخدار سرویس مجرای شستشو رسوب به ابعاد دهانه 5/2×4/2 متر به همرا سیستم مانور هیدرولیک

4- دو سری آشغالگیر ثابت فلزی آبگیر نیروگاه به ابعاد دهانه 7/8×8/6 متر

5- چهار سری دریچه تعمیراتی ورودی آبگیر نیروگاه و مسدود کننده لوله مکش به ابعاد دهانه 8/5×8/5 متر

6-دو سری دریچه اضطراری نیروگاه به همراه سیستم مانور هیدرولیک به ابعاد دهانه 8/5×8/5 متر


 
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به شرکت مهندسی فرادید میهن می باشد